Polityka przetwarzania danych osobowych
Jestem architektem wnętrz i specjalizuje się w projektowaniu wnętrz mieszkalnych, usługowych. Swoje projekty wykonuje na terenie Krakowa, Katowic, Warszawy.
projektowanie wnętrz, projektowanie wnętrz kraków, aranżacje wnętrz, architekt wnętrz kraków, projekty wnętrz kraków, wizualizacje 3d
16150
page-template-default,page,page-id-16150,bridge-core-3.1.6,qi-blocks-1.2.6,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.9,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-30.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16313
 

Administrator danych osobowych

WERDHOME Łukasz Czech, z siedzibą pod adresem ul. Słoneczna 72, 32-082 Więckowice, zarejestrowaną wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5130026644, zwanym dalej WERDHOME

Kontakt z Administratorem danych osobowych: do@werdhome.net

Podstawa prawna
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
Zakres i cel przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

Powyższe dane przetwarzane są w celu:

 • Wykonania umowy – wyceny projektu, przygotowania umowy na projekt architektoniczny, realizacji projektu
 • Zapewnienia wymogów ustawowych tj. wypełnienie przez Administratora Danych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
 • Świadczenia usługi nadzoru podczas realizacji inwestycji
 • Archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Przekazywanie danych

Administrator danych osobowych może udostępnić dane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, jakie wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 • innym podmiotom na podstawie stosownych umów podpisanych z WERDHOME o powierzeniu danych, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (dostawcy usług księgowych, usług IT, ubezpieczycieli)
 • Administrator danych nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że jest to uzasadnione, a przepisy prawa powszechnie obowiązującego tak stanowią i ma to precyzyjnie określony cel
Okres przetwarzania
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla których zostały zebrane, lub przez czas przewidziany przepisami prawa powszechnie obowiązującego
Prawa osób fizycznych których dane są przetwarzane
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pozostałe informacje
 • Przetwarzane danych jest dobrowolne aczkolwiek wymagane do rozpoczęcia współpracy
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 • Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu zawarcia umowy i jej realizacji.
 • Na Państwa prośbę i za zgodą, dane mogą zostać przekazane do współpracujących wykonawców usług budowlanych, stolarskich.